Τα δικαιώματα των ασθενών και οι υπηρεσίες που παρέχονται στο χώρο της υγείας

Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα των ασθενών; Οι κύριες διακηρύξεις που προστατεύουν τα δικαιώματα του ασθενούς  είναι: 1) Η Διακήρυξη της Λισαβόνας για τα Δικαιώματα του Ασθενούς (1981) 2)  ο Διεθνής Κώδικας Ιατρικής Ηθικής(1983) και 3) η Διακήρυξη για Συνεχή Βελτίωση Ποιότητας στην Ιατρική Περίθαλψη(1997). Στη…