Τα δικαιώματα των ασθενών και οι υπηρεσίες που παρέχονται στο χώρο της υγείας

  • Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα των ασθενών;

Οι κύριες διακηρύξεις που προστατεύουν τα δικαιώματα του ασθενούς  είναι:

1) Η Διακήρυξη της Λισαβόνας για τα Δικαιώματα του Ασθενούς (1981)
2)  ο Διεθνής Κώδικας Ιατρικής Ηθικής(1983) και
3) η Διακήρυξη για Συνεχή Βελτίωση Ποιότητας στην Ιατρική Περίθαλψη(1997).

Στη χώρα μας, αρμόδιες για θέματα δικαιωμάτων των ασθενών είναι

Α) Η Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών,
Β) η Επιτροπή Προάσπισης Δικαιωμάτων του Πολίτη και
Γ)  η Ένωση Καταναλωτών (ΕΚΠΟΙΖΩ).

Η κακή διαχείριση των πόρων για την υγεία, όπως και η ελλιπής οργάνωση, έχουν οδηγήσει στο σημερινό, ακριβό και μη αποδοτικό Σύστημα Υγείας, όπου οι νοσηλευόμενοι κατά κανόνα δεν είναι ικανοποιημένοι.

 

  • Τι σημαίνει ποιότητα στο χώρο της Υγείας;

Βασική αρχή την οποία δεν πρέπει να ξεχνούμε, είναι ότι η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια.
Ποιότητα στο χώρο της Υγείας σημαίνει:

-Ολοκλήρωση παροχής υπηρεσιών την κατάλληλη στιγμή
-Ευγένεια προσωπικού
-Παροχή υπηρεσιών πάντα με τον ίδιο τρόπο
-Σωστή εκτέλεση της υπηρεσίας από την πρώτη φορά

 

  • Ποιοι τομείς επιδέχονται βελτίωση και σχετίζονται άμεσα με τν ποιότητα νοσηλείας του ασθενούς;

Τομείς οι οποίοι επιδέχονται βελτίωση και σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα νοσηλείας τους ασθενούς είναι:
-Η πρόσβαση στο σύστημα υγείας
-Η χρονική συνέπεια
-Η διαδικασία εισόδου στο νοσοκομείο
-Ο βαθμός παρεχόμενων υπηρεσιών
-Η συμπεριφορά του προσωπικού
-Ο τεχνολογικός εξοπλισμός
-Η καθαριότητα του χώρου
-Η ποιότητα του φαγητού

 

  • Ποια τα αρνητικά στοιχεία του Συστήματος Υγείας;

Οι ανοιχτές πληγές που συνήθως έχει ένα Σύστημα Υγείας είναι οι εξής:
-Αδυναμία επιλογής γιατρού και θεραπευτηρίου
-Αριθμός ασθενών, ουρές, ράντζα κτλ
-Μικρός χρόνος εξέτασης
-Χαμηλές αμοιβές υγειονομικού προσωπικού
-Κακό περιβάλλον και συμπεριφορά
-Δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία και απουσία ελέγχου

 

  • Ποιες είναι οι πιο άμεσες ανάγκες και προσδοκίες του ασθενούς από το Σύστημα Υγείας;

Οι πιο άμεσες ανάγκες και προσδοκίες του ασθενούς από το σύστημα υγείας είναι:
-Εύκολη πρόσβαση
-Αποτελεσματική ανταπόκριση
-Επαρκής πληροφόρηση
-Δικαίωμα επιλογής
-Επαρκής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
-Πολιτισμένες και σύγχρονες συνθήκες περίθαλψης
-Σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων και τήρηση των κανόνων δεοντολογίας